Lees hier een korte feitelijke introductie en de opening van het bijbehorende fictieve verhaal.

De feiten

Uit klei gebakken

Rond 1250 vestigden zich in het dorpje Ten Boer Benedictijner monniken en nonnen. Zij vormden samen een dubbelklooster, waarbij de monniken en nonnen wel van elkaar waren gescheiden.

In 1928 schenkt mevrouw Eline J. Huizenga-Onnekes (1883-1956) uit Ten Boer een bakstenen, bebaard mannenhoofdje aan het Groninger Museum. Het was gevonden in of bij de kloosterkerk van Ten Boer. Het hoofd is vlotjes, met grote halen uit de nog niet geheel gedroogde klei gesneden. Het is niet een eenmalig probeersel, zoals de tekeningen die soms in natte kloostermoppen zijn aangebracht. Het is voor die tijd, 13e of 14e eeuw, met zorg gemaakt door een ervaren beeldsnijder.

Het gezicht zelf is niet dat van een jonge man in de kracht van zijn leven, zoals we Christus meestal afgebeeld zien. Dit hoofd heeft wel lange haren en een lange baard, maar ook een hoog voorhoofd, iets wat vooral bij kalende, oudere mannen wel meer voorkomt.

 

Het verhaal

Grootvaders Christuskop

Ten Boer, 1297

Als hij die avond aan de meelpap zit, ontdekt Hessel dat al zijn beeldjes verdwenen zijn. Sint Joris op het paard met zijn lans en de draak, de heilige Nikolaas die de reizigers beschermt, zelfs Maria met het kindeke.

“Hout is te kostbaar om te verspillen,” zegt Riekske als ze hem ontzet ziet rondkijken. “Bovendien ben je veel te oud om rare poppetjes te maken.”

Na het eten zoekt Hessel de hele boerderij af: er is niet één beeldje aan Riekskes speurende blik ontsnapt. Zelfs de koe met de stijve poten die zijn moeder zo lang geleden bewonderde, staat niet meer op de plank boven de inmaakpotten.

*

De volgende ochtend stapt opa op Riekske af. “Mag ik Hessel even van je lenen? Ik heb een stel sterke jongensarmen nodig.”

“Maar natuurlijk, grootvader.”

“Kun je een geheim bewaren?” vraagt opa zodra Riekske buiten gehoorsafstand is. “Of eigenlijk twee geheimen?”

“Natuurlijk!”

“Goed. Kom mee, dan zal ik je als eerste geheim mijn grootste schat laten zien.”

 

Voor meer informatie over de Christuskop en het gehele verhaal: lees het boek Schatten uit de schaduw