Lees hier een korte feitelijke introductie en instructies voor het schrijven van je eigen fictieve verhaal.

De feiten

Duizend bommen

28 augustus is sinds 1672 Gronings ontzet. En dat wordt sinds mensenheugenis gevierd. 1672 is voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een rampjaar. Wanneer in april van dat jaar de Engelsen, de Fransen en iets later ook de bisdommen Keulen en Münster de republiek binnen vallen dreigt het einde. Redeloos, radeloos en bijna reddeloos verloren was men. Op 24 juli staat de bisschop met zijn Münsterse en Keulse troepen voor de stadspoorten.

De troepen van Van Galen maakten gebruik van natuurlijke hoogten aan de zuidkant van de stad, zoals de Kempkensberg. Van daaruit was er een goed overzicht. Op een gravure uit ongeveer 1674 is het beleg van de stad vanaf die plek met allerlei kanonnen goed te zien. De kogels vliegen er boven de stad.

Omdat de 17e-eeuwse kanonnen en mortieren niet zover reikten, werden loopgraven gegraven en kazematten aangelegd, waarin de kanonnen werden geplaatst.

Het verhaal

Schrijf je eigen verhaal!

Groningen, 1672

Het elfde verhaal in het boek ontbreekt.

Is er dan geen prachtig verhaal te vertellen over Bommen Berend? Over het grote conflict van de bisschop van Munster met de stadjers en hun ingehuurde generaal Von Rabenhaupt, of juist over de angstige dagen van gewone burgers in de stad, terwijl het kanonskogels regende?

Zeker zijn daar mooie verhalen over te schrijven!

Vandaar de uitdaging: schrijf je eigen spannende, historische verhaal!

Voor scholen is dit zelfs een officiële uitdaging. De klas die aan het project Schat zoekt Vinder op School deelneemt en het mooiste verhaal schrijft, wint een replica van het Zwaard van Groningen!

In het boek zijn vier pagina’s uitgespaard om ruimte te geven aan jouw eigen verhaal. Door zelf een verhaal te bedenken en op te schrijven, beleef je het onderwerp op een totaal andere manier.

Maar hoe pak je dat nou aan? In het boek staan een aantal schrijftips.

Je verhaal mag maximaal 900 woorden lang zijn. Als je het dan in lettertype Garamond met grootte 12,5 zet, past het op drie bladzijden en de titel van je verhaal komt op het eerste blad. Op de website kun je een perkament downloaden, waar je je tekst in kunt zetten. Als je alles op maat hebt gemaakt kun je het uitprinten, de bladzijden op maat knippen en ze in het boek plakken.

En ziet: je eigen verhaal in het boek!


Voor meer informatie over het beleg van Groningen en hoe je je eigen verhaal in het boek kunt krijgen: lees Schatten uit de schaduw